Przejdź do głównej zawartości

Posty

Jak z wodza stać się przywódcą? 5 zasad pracy zespołowej

Pojęcie ,,zespołu" nie jest dość często używane w odniesieniu do grupy uczniów lub grupy nauczycieli. Posługujemy się terminem ,,klasa," nazywając grupę uczniów lub ,,grono" kiedy mówimy o nauczycielach. Aby powstał zespół nie wystarczy zgoromadzić wokół jakiejś sprawy ludzi, potrzeba: zaufania, zgody na konflikt, zaangażowania, odpowiedzialności i dbałości o wyniki/realizację wspólnego celu. Odpowiedz sobie na pytanie, czy te cechy charakteryzują Twoją grupę i bez znaczenia jest tu fakt, czy jest to klasa, grono nauczycieli, rada rodziców?  ZAUFANIE - wiara członków zespołu w dobre intencje osób przynależnych do grupy i współzależnych. Inna definicja wskazuje na umiejętność  przewidywania zachowania drugiej osoby na podstawie obserwowanych doświadczeń. Osiągnięcie zaufania w grupie może być trudne, kiedy włącza się rywalizację. Trudno wtedy o komfortowe samopoczucie wszystkich. Trudno je budować w zespole, w którym następują zmiany ludzi, a dzieje się tak i w gronie n
Najnowsze posty

Jak wspierać uczniów w stosowaniu się do zasad?

         Nie znoszę wyrazu dyscyplina. Wolę używać określenia stosowanie się do zasad i tym terminem posłużę się we wpisie na blogu. Jak zadbać o stosowanie się do zasad? 1. Wszelkie zasady zachowania na lekcji uzgadniaj z uczniami. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym opracuj wspólnie z uczniami kodeks klasowego zachowania. Uczniowie zapisują w nim swoje propozycje, następnie są one omawiane wspólnie w klasie i każda zasada jest poddana głosowaniu. Od tego zależy, czy zostanie przyjęta. Można też pominąć głosowanie i zapisać wszystkie zasady zachowania na lekcji, ale przejrzeć je, czy nie wykluczają się lub zostały opracowane z poszanowaniem praw wszystkich osób w klasie. I tu warto również pamiętać o sobie. Powtarzałam moim uczniom, że razem tworzymy zespół i w nim jestem tak samo ważna, jak i oni. Nie warto tworzyć dużego katalogu zasad, niech nie przekracza on 10 norm. Gdy zasady są zapisane, to dobrze, aby przez czas problemów z ich przestrzeganiem były wyeksponowane na każdej lek

Partnerstwo w rozwiązywaniu problemów- technika gniazda

     Jedną z najbardziej pożądanych umiejętności XXI wieku jest rozwiązywanie problemów. Technika gniazda to grupowy sposób na pomoc w rozwiązywaniu problemu. Każda osoba ma prawo zgłosić problem, w którego rozwiązaniu może poprosić grupę. Nauczyciel może zaproponować rozwiązanie problemu uczniowi w taki sposób, ale bez zgody ucznia nie może przedstawić jego problemu na forum. Nauczyciel może przedstawić swój problem. Pierwsze gniazdo, które poprowadziłam w klasie, było poświęcone mojemu problemowi. Grupa siada w kręgu. Jedna chętna lub wyznaczona osoba mierzy czas każdej z trzech części. Każda część trwa 5 minut. W pierwszej części osoba zgłaszająca problem opowiada o nim.  W drugiej części uczestnicy zadają pytania, które pozwalają im zasięgnąć więcej informacji na temat problemu, uzupełnić informacje lub dopytać o kwestie niezrozumiałe. Kiedy prowadzimy gniazdo pierwszy raz, można zadać pytanie: jakie pytania chcielibyście jeszcze zadać? czego nie zrozumieliście? W trzeciej części o

Design thinking w szkole, czyli o tworzeniu gry RPG na języku polskim

Zdjęcie ze strony: http://tworzymyinaczej.pl/metoda-desing-thinking/ Nowy rok szkolny postanowiłam rozpocząć w klasie 8. od propozycji stworzenia gry RPG. Moi uczniowie lubią ten sposób uczenia się, a początek roku szkolnego to doskonały czas na integrację zespołu, wymianę myśli, opowiedzenie o tym, co wydarzyło się w czasie edukacji zdalnej i wakacji oraz refleksję na temat tego, jaki był to czas dla mnie, ucznia. Dziękuję Paulinie Rausch (Polikarmie) za cierpliwość i wprowadzenie do świata RPG. Do pracy nad grą wykorzystałam metodę design thinking, która składa się z 5 faz.   FAZA EMPATYZACJI - kim są nasi uczniowie? - jak myślą, jak postrzegają świat? - co jest dla nich ważne? - jakie są preferowane przez nich sposoby działania i uczenia się? Na pierwszej lekcji po wakacjach zapytałam uczniów o samopoczucie. Większość z nich powiedziała, ze ma obawy związane z nadmiarem nauki oraz egzaminem ósmoklasisty. Drążyłam temat dalej i zapytałam, dlaczego odczuwają strach na myśl o egzaminie

TiK w OK, czyli jak wykorzystać technologię w ocenianiu kształtującym

Używanie technologii w szkole ma na celu: aktywizowanie uczniów, komunikowanie się, selekcjonowanie wiadomości, współpracę, umiejętne korzystanie z cudzej własności intelektualnej, ale też wsparcie nauczyciela w organizowaniu procesu dydaktycznego. Dzielę się kilkoma patentami na ułatwienie pracy nauczycielskiej podczas stosowania oceniania kształtującego. Classroom screen zawiera wiele wbudowanych widżetów, które są przydatne na lekcjach z OK: - zegarek, - timer, - miernik hałasu przydatny podczas pracy w grupach, - sygnalizator świetlny, - symbole pracy: cisza, szept, zapytaj sąsiada, pracujcie razem, - lista uczniów, z której możemy losować osoby do wykonania zadania. Możemy je wyświetlić na tablicy i z powodzeniem zastąpią nam zegar, minutnik, patyczki z zapisanymi imionami uczniów. Wszystkie narzędzia są zgromadzone w jednym miejscu. Nie musimy zakładać konta, wystarczy uruchomić stronę w przeglądarce. Classroom screen zawiera jeszcze jedno okejowe narzędzie, które mo

Cześnik i Rejent zostają redaktorami gazet

Uczniowie otrzymali zadanie wcielenia się w Rejenta lub Cześnika. Pracując w parach, mieli wyobrazić sobie, że Rejent i Cześnik redagują gazety w swojej części zamku. Każda para miała też wymyślić tytuł gazety. Oto zadania, które otrzymali: Grupa Rejenta miała napisać: -  informację na temat poczynań Cześnika (10 zdań), - ogłoszenie, - zawiadomienie o  ślubie Klary i Wacława, - podziękowanie dla mularzy rannych podczas naprawy muru (akt III, scena  1), - artykuł na temat: "Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba," - uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie poszkodowanych mularzy (Cześnik jest niewinny), - rubryka "Z ostatniej chwili"- list otwarty do mieszkańców zamku o zgodzie z Cześnikiem. Grupa Cześnika pisała: - informację  na temat poczynań Rejenta (10 zdań), - ogłoszenie, - zawiadomienie o  ślubie Klary i Wacława, - podziękowanie dla Dyndalskiego za pomoc w pisaniu listu ( akt IV, scena 5), - artykuł na

Jak napisać krok po kroku charakterystykę porównawczą Balladyny i Aliny? Kryteria do oceny koleżeńskiej lub samooceny charakterystyki porównawczej.

Wprowadzona w 6 klasie charakterystyka postaci okazała się bułką z masłem dla większości moich uczniów. Zupełnie inaczej było z charakterystyką porównawczą bohaterek dramatu Słowackiego. Moi uczniowie samodzielnie zmierzyli się z tematem, ale tylko kilka prac zadowoliło mnie. Przygotowałam w celu pomocy charakterystykę porównawczą krok po kroku  na zasadzie analityczno- stopniowej. Po napisaniu, uczniowie otrzymają kartę samooceny lub oceny koleżeńskiej, której wzór zamieściłam poniżej.  CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA BALLADYNY I ALINY Wstęp: -przedstawienie obu bohaterek:  z jakiej książki pochodzą, kim są dla siebie, gdzie i z kim mieszkają, czego uosobieniem jest Balladyna, a czego Alina, ------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozwinięcie:charakterystyka Balladyny: - wygląd zewnętrzny - opis wyglądu znajdziesz w akcie I, scenie 3 w wypowiedzi Kirkora (do siebie) - usposobienie - choleryczne (człowiek taki